Tại sao nên chọn Leanbot để triển khai giáo dục STEM tại trường của Thầy/Cô?

 

Leanbot Metaverse cung cấp môi trường học tập kỹ thuật số đỉnh cao:

Tất cả các hoạt động đều có trên đám mây, giáo viên có thể xem lại mọi mã và hoạt động mà học sinh thực hiện, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động học tập trực tuyến một cách dễ dàng, báo cáo và phân tích toàn diện

Leanbot Metaverse cung cấp một phương pháp học STEM Robotics vượt trội:

 

leanbot_truonghoc

 

Cách học STEM Robotic truyền thống:

  • 5-10 học sinh dùng một Robot, chỉ học 1 giờ / tuần
  • Nhiều lý thuyết, ít thú vị hơn, không học trực tuyến, sáng tạo theo cách cũ
  • Học với đồ chơi

Cách học với Leanbot Metaverse

  • 1 Robot -1 học sinh, kết nối với huấn luyện viên 24/7, chơi để học cùng bạn bè mọi lúc, mọi nơi
  • Vui vẻ, Xã hội, Dễ tiếp cận, Sáng tạo, Metaverse giáo dục, Có lợi ích
  • Kinh nghiệm học tập bán công nghiệp

Đọc thêm các bài viết về Leanbot và nhà trường: