Công nghệ Leanbot

Học cụ STEM Robotics đầu tiên trên thế giới hỗ trợ học mọi nơi mọi lúc trong Metaverse

Tại sao cần giảng dạy STEM Robotics trong không gian số – thực Metaverse?

  1. Học trực tuyến là điều bắt buộc, lớp học cần được bổ sung với cách học trực tuyến. Điều này các học cụ Robotics hiện có đều chưa làm được.

  2. Học STEM không chỉ để có được một số kỹ năng cụ thể như lập trình mà mục tiêu cuối cùng là chuẩn bị cho học sinh cho tương lai trong kỷ nguyên số, nơi không gian số-thực trở thành mặc định. Thế giới tương lai sẽ là một hệ thống robot thông minh. Học sinh có thể trở thành “nô lệ” cho hệ thống thông minh đó hoặc chúng có thể là chủ nhân.

  3. Tưởng tượng về tương lai bây giờ cần nhiều hơn các chuyến du ngoạn và video, việc học tập trộn giữa trực tiếp và trực tuyến là cần thiết để học sinh thành thục các kỹ năng STEM.

  4. Metaverse với công nghệ Blockchain đang trưởng thành, việc đưa trẻ em tham gia vào các hoạt động học tập và có thể lưu trữ hành trình thu thập kiến thức của học sinh chính là cách tốt nhất có thể để chứng nhận các kỹ năng của học sinh trong cuộc sống thực.

1. Robot gọn gàng nhất, thông minh nhất

Giá cả phải chăng, dựa trên đăng ký 1 Robot – 1 sinh viên có thể được sử dụng để dạy một lượng lớn kiến thức – > Tăng thời gian thực hành
Xem thêm chi tiết

2. LMS toàn diện và Metaverse giáo dục

Hỗ trợ dạy kèm trực tuyến học flipped class có cấu trúc, học tập dựa trên dự án, dạy kèm 1-1 hoặc học theo nhịp độ riêng với bộ sưu tập lớn các khóa học và kiến thức kỹ thuật số –> học 24/7
Học tập vui vẻ và xã hội với các ưu đãi bằng cách kết hợp trải nghiệm học tập vào metaverse giáo dục hỗ trợ trải nghiệm học tập trò chơi hóa, các hoạt động P2P và T2T – > thêm động lực
Xem thêm chi tiết

3. Khung phát triển Leanbot STEM Metaverse:

Được thiết kế theo khung Thiết kế giảng dạy tận dụng các ưu thế vượt trội về kỹ thuật và hệ thống CNTT

Các bài viết chuyên sâu