Tin tức - Bài viết

Các bài viết liên tục được cập nhật bởi các chuyển gia giáo dục và công nghệ của chúng tôi nhằm mang đến những hiểu biết sâu sắc nhất về Giáo dục STEM, về STEM Robotics và về cách Leanbot Metaverse có thể giúp tạo dựng môi trương học tập STEM Robotics tốt nhất

Thông cáo báo chí Leanbot Robothon số 1
Leanbot – Robot tinh gọn thông minh
Môi trường học tập Leanbot STEM Metaverse
Bạn cần một trợ thủ để tiến vào kỷ nguyên 4.0, hãy chọn Leanbot
LEANBOT: Trợ thủ đắc lực vui học trong kỷ nguyên số.
Cách sử dụng Leanbot Metaverse để học STEM tốt nhất
Trở thành công nhân LÀNH NGHỀ trong thế kỷ 21
image
image
image
image