Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Leanbot!

Chúng tôi tin bạn sẽ thích thú khi học Leanbot STEM Robotics bởi vì:

  • Đây là Robot đầu tiên trên thế giới có khóa học trực tuyến theo lộ trình dành cho 1 học sinh – 1 robot, giao lưu với học sinh khác thông qua môi trường Số- Thực Metarverse và sự hỗ trợ từ huấn luyện viên 24/7.
  • Kết quả học tập của học sinh được lưu trữ tại Hồ sơ Hành trình STEM cá nhân và có thể chia sẻ trực tuyến nếu bạn muốn.

Đọc thêm các bài viết sau để tìm hiểu thêm: